ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

  1. https://rad.washington.edu/teaching-files/      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  1. https://www.urmc.rochester.edu/imaging/education-research/radiology-teaching-files.aspx#Mammography     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  1. https://radiopaedia.org/encyclopaedia/cases/breast?page=1     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  1. https://www.viaradiology.com/mammo-ed/tf.html     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  1. http://www.ultrasoundcases.info/category.aspx?cat=67      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  1. http://www.radiologyassistant.nl/en/p420e10773fa28/click-for-more-information.html        BIRADS IN MG AND US , BREAST  MRI CASES

                                               

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr