ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Επιστημονικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και διακριτικό τίτλο  «Ε.Α.M.Ε.».

Στις σχέσεις, επαφές, συνεργασίες κλπ., που θα έχει η το Σωματείο στην αλλοδαπή, η επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα θα είναι: «HELLENIC SOCIETY OF BREAST RADIOLOGISTS»  (H.S.B.R.).

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική. Περιφερειακά μεταξύ δύο κύκλων αναγράφεται η επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και το έτος ίδρυσής του 2017.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, ειδικότερη δε διεύθυνση εγκατάστασης αυτού, η οδός  Σεμιτέλου αρ.6.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους, μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr