Πιστοποίηση ημερίδων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όλες οι ημερίδες θα έχουν την πιστοποίηση του ΕΟΦ και του ΠΙΣ και θα έχουν την απαιτούμενη μοριοδότηση με CME credit hours, προκειμένου να υπάρχει η τεκμηρίωση της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η πρώτη ημερίδα ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ επιχορηγήθηκε από τον ΠΙΣ με 6 CME credit hours και η δεύτερη ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ με 7 CME credit hours.

Σε όλες τις ημερίδες οι μαθητές λαμβάνουν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr