ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η εκπαίδευση στα διάφορα αντικείμενα της Ακτινολογίας Μαστού θα γίνεται μέσω ημερίδων που θα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρα της Αθήνας. Η κάθε ημερίδα θα έχει διάρκεια περίπου 8 ώρες και θα καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται , με ομιλίες και πρακτική άσκηση σε σταθμούς διάγνωσης μαστογραφίας, σε μηχανήματα υπερηχογραφίας και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε μικρές ομάδες και εκπαιδευτές θα είναι έμπειρα μέλη της ΕΑΜΕ.

Οι ημερίδες θα είναι Δωρεάν.

Προβλέπεται κάθε χρόνο να πραγματοποιούνται οι εξής ημερίδες:

Α. Μαγνητική Μαστογραφία

Β. Ψηφιακή Μαστογραφία – Τομοσύνθεση – CESM – Hands on

Γ. Υπερηχογραφία – Ελαστογραφία – Ηands on

Δ. Καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις – Hands on

Στην ιστοσελίδα της ΕΑΜΕ θα αναρτώνται ορισμένες από τις ομιλίες των ημερίδων υπό μορφή VIDEO.

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr