ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Θα γίνεται μέσω συνδέσμων με sites Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπου υπάρχουν κατάλογοι αναρτημένων περιστατικών Ακτινολογίας Μαστού, προς εκπαίδευση των νεώτερων συναδέλφων.

Στην συνέχεια θα δημιουργηθεί αρχείο εκπαιδευτικών περιστατικών από τα μέλη της ΕΑΜΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr